Een coöperatie voor de toekomst!

Zowel de varkenshouderij als de varkensartsenpraktijken worden geconfronteerd met tal van vraagstukken. Enerzijds neemt het aantal varkensbedrijven af, anderzijds is er sprake van een forse schaalvergroting. Parallel daaraan neemt het aantal varkenspraktijken af, terwijl de eisen die de varkenshouder stelt aan de varkensartsen juist steeds hoger worden. Dat vraagt om samenwerking in een breder verband om de deskundigheid en ervaring op een hoog niveau te kunnen blijven garanderen. Dat is een belangrijke doelstelling van de coöperatie VARKENSARTSEN•. Kennis en specialisatie vergroten in landelijk verband en tegelijk een blijvende en nog betere betrokkenheid bij de individuele varkenshouder realiseren. Niet alleen op het gebied van gezondheidsbegeleiding en geneeskunde maar ook in het tijdig signaleren van nieuwe initiatieven, kansen en verbeteringen.

De coöperatie VARKENSARTSEN•
is ervan overtuigd dat deze tijd vraagt om een landelijke samenwerking. De urgentie is immers groot: factoren als schaalvergroting, kostprijsbeheersing, verduurzaming en veeleisender consumenten spelen meer dan ooit een grote rol in de sector.

De varkensarts heeft binnen dat speelveld- nadrukkelijker dan ooit- een belangrijke opdracht. Specialisatie, kwaliteit en kennis zijn uiteraard primair. Maar de inspanning per bedrijf zal, door schaalvergroting, groeien. De vraag om advies en ondersteuning neemt toe en, over het algemeen genomen, zal de ‘ontzorgende’ functie van de varkensartsen steeds belangrijker worden.

De coöperatie VARKENSARTSEN•
wil zich binnen alle ontwikkelingen onderscheiden. Niet alleen door deskundigheid, maar ook door een grote betrokkenheid met de varkenshouderij en individuele varkenshouder. Geworteld in de beste agrarische traditie: de coöperatieve gedachte, waarbinnen kennis delen, collegialiteit, respect voor mens en dier en een collectieve, gezonde groei altijd doorslaggevend zijn geweest.

Belangrijke kernwoorden van de coöperatie VARKENSARTSEN•
in ieders belang zijn:

 • Degelijk, betrouwbaar
 • Onafhankelijk
 • Landelijke dekking met regionale spreiding
 • Kwaliteit en innovatie
 • Partner in duurzaamheid en dierenwelzijn
 • Uniformiteit
 • Goede voorlichting en advies
 • Specialistisch en realistisch
 • Kennis intensief en communicatie intensief
 • Gericht op bedrijven met groeiambitie
 • Onderscheidende dienstverlening
 • Landelijke service
 • Voorlichtingsdagen

COÖPERATIEF | BETROKKEN | DESKUNDIG

HEEFT U EEN VRAAG? STEL HEM AAN EEN VAN ONZE SPECIALISTEN.

VRAAG HET DE EXPERT