Vraagstukken en oplossingen

Een belangrijk uitgangspunt van VARKENSARTSEN•
is de coöperatieve gedachte. Het staat voor een intensieve samenwerking. Een samenwerking waarbinnen kennis en ervaring wordt gedeeld, vraagstukken en oplossingen worden uitgewisseld. Een coöperatie waarbij de partijen elkaar motiveren, steunen en kansen biedt voor verdere verbetering. Proactief handelen en denken en nog meer begrip hebben voor de problematieken waar de individuele varkenshouder mee wordt geconfronteerd.

Met andere woorden een coöperatie in de beste agrarische traditie: adviseren, kennis delen, elkaar ondersteunen, helpen en niet in de laatste plaats een belangrijke bijdrage leveren aan een optimale en florerende bedrijfstak!

PROACTIEF | KENNIS | ONDERSTEUNING

HOE KAN IK MEEDOEN?.

Neem CONTACT op

WIJ VAN VARKENSARTSEN HELPEN U GRAAG VERDER.

Onze Vestigingen en werkzame personen

LATEN WE SAMENWERKEN!

We werken met kleine teams om op deze manier de “lijntjes” kort te houden. We kennen onze klanten en hun specifieke wensen.

Neem CONTACT op