Project omschrijving

Han ten Brinke

Han ten Brinke, afgestudeerd in 2002 als rundvee en varkensdierenarts te Gent. Na enkele jaren met veel plezier in Twente en de Achterhoek gewerkt te hebben, kwam de mogelijkheid van een eigen praktijk voorbij in mijn geboorteplaats.

Vanaf 2011 werk ik met veel plezier bij Dierenartsenpraktijk Haaksbergen, de veterinaire begeleiding van veehouderijen in de breedste zin van het woord behelst het leeuwendeel van mijn huidige daginvulling.

Samen met mijn vrouw bestier ik in mijn vrije tijd een kleine veestapel en genieten we van onze drie opgroeiende kinderen.

Met vriendelijke groeten,

Han ten Brinke