Een logische stap

De coöperatie VARKENSARTSEN•
is een initiatief van vier dierenartspraktijken: Dap Bernheze, Dierenhospitaal Visdonk, Dierenkliniek Den Ham en Markgraven Dierenartsen. Binnen deze praktijken was al sprake van vergaande samenwerking en uitwisseling van kennis en ideeën. De gedachte om een landelijke verband op te zetten was een logische stap. Immers, de ontwikkelingen in de sector en de wens van de varkenshouder om meer specialistische ondersteuning en een proactieve dienstverlening vraagt om expertise, kwaliteit en goede communicatie.

De keuze voor een coöperatie werd gemaakt omdat dit de mogelijkheid biedt dat varkensartsen/praktijken eenvoudig kunnen toetreden. Er ontstaat zo een landelijk actief netwerk van deskundige en betrokken varkensartsen. Met een regionaal gezicht, maar met gezamenlijke (landelijke) voordelen en synergie.

REGIONAAL | LANDELIJK | SYNERGIE

HEEFT U EEN VRAAG? STEL HEM AAN EEN VAN ONZE SPECIALISTEN.

VRAAG HET DE EXPERT

WIJ VAN VARKENSARTSEN HELPEN U GRAAG VERDER.

Onze Vestigingen en werkzame personen

LATEN WE SAMENWERKEN!

We werken met kleine teams om op deze manier de “lijntjes” kort te houden. We kennen onze klanten en hun specifieke wensen.

MEER INFO