Landelijk en deskundig netwerk

Voor de coöperatie VARKENSARTSEN•
is het primaire doel om de varkenssector te ondersteunen en te adviseren bij alle ontwikkelingen en golfbewegingen op het gebied van gezondheid, dierenwelzijn en innovaties. Dat kan ons inziens optimaal worden gerealiseerd met een landelijk netwerk van deskundige varkensartsen.

De visie daarbij is dat de varkenshouderij een vitale, veerkrachtige en toekomstbestendige bedrijfstak is en blijft. Een sector die past in het agrarische landschap van Nederland en zich verder moet kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Onze missie is dat VARKENSARTSEN•
op basis van kennis, deskundigheid en niet in de laatste plaats betrokkenheid een primaire rol speelt in de varkenshouderij. Met gemotiveerde en ervaren varkensartsen, die vertrouwen bieden, klaarstaan en begrip hebben voor de individuele varkenshouder. En aldus bijdragen aan een gezonde varkensvleesproductie met respect voor varken, boer en voedselveiligheid!

VEERKRACHTIG | GEZOND | BEGRIP

HEEFT U EEN VRAAG? STEL HEM AAN EEN VAN ONZE SPECIALISTEN.

VRAAG HET DE EXPERT

WIJ VAN VARKENSARTSEN HELPEN U GRAAG VERDER.

Onze Vestigingen en werkzame personen

LATEN WE SAMENWERKEN!

We werken met kleine teams om op deze manier de “lijntjes” kort te houden. We kennen onze klanten en hun specifieke wensen.

CONTACT OPNEMEN