Een landelijk dekkend netwerk van specialistische, gemotiveerde varkensartsen met een grote betrokkenheid bij de varkenssector. Dat is de doelstelling van de nieuwe coöperatie VARKENSARTSEN. De naam laat weinig aan de verbeelding over, het is precies wat we zijn: varkensartsen.

 

De varkenshouderij is voor Nederland een belangrijke agrarische sector met een groot exportaandeel. Dat betekent dat deze sector stevige aandacht verdient op het gebied van gezondheid, kwaliteit, welzijn en duurzaamheid. Daarnaast spelen in de varkenshouderij tal van andere zaken, zoals maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen, waardoor de sector voor belangrijke vraagstukken staat.

Het is van primair belang dat de gezondheid en welzijn van de dieren optimaal gegarandeerd wordt. Het team varkenshouder, varkensarts en andere adviseurs speelt daarin een belangrijke rol. Individuele praktijken en dierenartsen steken daar dan ook veel energie in. Echter, er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting, welzijn, kostprijs en milieu. De maatschappij wordt veeleisender. Daardoor ontstaan nieuwe interessante vraagstukken. Als dierenarts moet je de varkenshouder daarin steeds meer en beter kunnen adviseren en ondersteunen.

De dierenartsen van Markgraven Dierenartsen, Dierenkliniek Den Ham, Dap Bernheze en Dierenhospitaal Visdonk hebben daarom besloten in coöperatief verband hun varkenspraktijk te voeren. Daartoe is op 1 juli jongsleden de coöperatie “VARKENSARTSEN.” opgericht, die streeft naar een landelijk netwerk van ervaren varkensartsen. Door binnen de coöperatie “VARKENSARTSEN.” intensief samen te werken kan de varkenshouder nog beter geadviseerd en ondersteund worden. Vanuit de sector neemt de vraag naar specialisatie, kwaliteit, optimale communicatie en betrokkenheid steeds meer toe. De coöperatie “VARKENSARTSEN” is met name actief op het gebied van gezinsbedrijven die een duidelijke toekomstvisie hebben of deze aan het ontwikkelen zijn. Varkenshouders die behoefte hebben aan een sparring partner en streven naar een duurzame relatie varkenshouder-dierenarts. Een varkensarts die dichtbij het bedrijf staat en kan leunen op een goede praktijk en deskundig netwerk. Voor individuele praktijken kan het lastig zijn op al die wensen voldoende in te spelen. De coöperatie kan hieraan veel beter vorm geven, waarbij er een duidelijk regionaal gezicht en gezamenlijke voordelen en synergie worden gerealiseerd.

Naast het delen van kennis is een groot voordeel dat de varkensartsen elkaar ook in praktische zin kunnen ondersteunen: begeleiding van jonge collega’s en waarnemingen worden snel geregeld.

Wij zijn blij dat we deze stap gezet hebben!