Als varkenshouder dient u de aanprikdatum te vermelden op de op uw bedrijf aanwezige medicatie, zodra u een fl esje voor de eerste maal aanprikt en vervolgens bewaart voor later gebruik. Vanuit de IKB wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van aanprikdata. Is deze niet aanwezig, dan zal de inspecteur dit als “niet conform” noteren, met de nodige gevolgen. Probeer dit te voorkomen en noteer altijd even de datum bij aanbreken van een nieuw flesje medicijnen.