Influenza staat in de volksmond ook wel bekend als varkensgriep. Klinische symptomen kunnen hierbij sterk variëren; van volledig symptoomloos tot een echte griepgolf over het hele bedrijf. In het laatste geval resulteert dit in lusteloze dieren zonder eetlust, gepaard gaand met (hoge) koorts, benauwdheid en eventueel hoesten. Als zich geen complicaties voordoen, verdwijnen de symptomen na 5 tot 7 dagen. Omdat het een virus betreft, bestaat initiële behandeling voornamelijk uit ondersteunende therapie.

De huidige periode is predisponerend voor het voorkomen van griep; wisselende temperaturen overdag afgewisseld met koude nachten. Wees hierop alert; voorkom tocht in de stal en pas waar nodig het klimaat aan.