Op allerlei gebieden is “kwaliteit” een belangrijk codewoord. Niet alleen willen we kwaliteit leveren, ook willen we dit kunnen waarborgen. Onze medicatie wordt middels gekoeld transport naar de verschillende locaties en veehouders afgestuurd. Van groot belang en daarmee extra interessant om eens te weten of dat koelproces voor, tijdens en na transport wel afdoende gebeurt! Middels
een temperatuurlogger hebben we dit gecheckt. Gelukkig prima in orde!