“The Dutch Model” gaat als naam tegenwoordig de hele wereld over. Hiermee wordt het Nederlandse antibioticabeleid bedoeld in de veehouderij. In het kader hiervan was op 26 oktober een Japanse delegatie op bezoek in Nederland. Zij hebben zich door VARKENSARTSEN.UA laten voorlichten over hoe het antibioticumbeleid in Nederland werkt. Om het een en ander duidelijk te maken hebben we dit gekoppeld aan een bedrijfsbezoek bij de Fam. Bruns. Zij houden 500 zeugen in Saasveld. Allerlei zaken met betrekking tot dierdagdoseringen, diergeneesmiddelendatabase, het stoplichtmodel et cetera zijn de revue gepasseerd. We merkten aan de vragen dat ze goed geïnformeerd waren en hebben ze hopelijk een goede indruk kunnen geven. Ze gaven wel aan dat de Japanse varkenshouderij nog een lange weg te gaan heeft om dit niveau te bereiken.