Het wordt steeds moeilijker om dierenartsen te vinden om werkzaam te zijn in de landbouwhuisdierensector. Daarom hebben de varkensartsen van de coöperatie gezamenlijk besloten om dit onderwerp stevig op de kaart te zetten. Zo zijn er regelmatig studenten diergeneeskunde bezig met één van de vermeerderingsbedrijven in het kader van het vak “eigen bedrijf”. Daarnaast is er uitgebreid contact geweest met het hoofd van de opleiding om onze zorgen over een dreigend tekort aan varkensartsen, die goed kenbaar te maken. Inmiddels is Bram Boer op het eind van zijn opleiding een coschap van negen weken (gemengd rundvee en varkens) aan het volgen.

Tenslotte hebben we ons hard gemaakt om een pas-afgestudeerde dierenarts aan te willen nemen om die verder op te leiden als varkensarts.