HOLTEN – Met varkens energie opwekken. Bijvoorbeeld door het wroetgedrag te gebruiken om een wiel in beweging te brengen en stroom op te wekken. Een originele gedachte die het waard is om verder uit te werken. De jury en het publiek beloonden daarom Fleur Bartels met de prijs Het Beste Idee van Varkensland. Naast een fraaie sculptuur van een big ontving de winnares ook een voucher voor een sessie met deskundigen om het idee en de haalbaarheid verder te onderzoeken.

De competitie Het Beste Idee van Varkensland werd voor het derde achtereenvolgende jaar gehouden. De organisatie, de Coöperatie Varkensartsen en VKON (Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland), wil met dit initiatief de totale varkenssector aanzetten om na te denken over innovatie in de meeste brede zin. Bij de finale in Holten kreeg het publiek, bestaande uit varkenshouders, dierenartsen en andere betrokkenen uit de agrosector, in totaal vijf pitches te zien. Zowel het publiek als de jury beloonden Fleur Bartels met Het Beste Idee van Varkensland.

Fleur Bartels is projectleider veehouderij bij LTO Noord. Haar idee ‘Haal meer energie uit je dieren’ is gebaseerd op het wroetgedrag van varkens. In haar visie kan het wroeten gecombineerd worden met alternatieve energiebronnen. In haar pitch liet ze zien dat varkens spelenderwijs een wiel in beweging kunnen zetten. “Daarmee kan vervolgens stroom worden opgewekt”, aldus Bartels: “Om het dier gemotiveerd te houden kun je het daarvoor belonen. Naast de energie is het ook een verrijking voor het dier en draagt het bij aan het welzijn.” Fleur Bartels ziet een schakel met meerdere maatschappelijke kwesties: dierenwelzijn, groene energie en het imago van de varkenshouderij.

De jury, onder leiding van Caroline van der Plas van Team Agro zag veel in de combinatie van natuurlijk gedrag en dierenwelzijn. “Een goed verhaal”, aldus het panel, “met maatschappelijke en innovatieve aspecten.” De haalbaarheid moet wel verder onderzocht worden met ook een kosten-bate analyse.

De overige vier pitches werden gedaan door dierenarts Wikke Kuller met de Overlegcoëffi ciënt, Sidney Richards van Agos over ketentransparantie door blockchaintechnologie, Wageningen-student Pieter Bos met zijn idee voor duurzame krachtvoeropslag en Rainier van Gelderen van Innexol met zijn initiatief Farmsupport.

Het Beste Idee van Varkensland van vorig jaar, De beslisondersteuner van Annette van derAa, heeft inmiddels een verdere uitwerking gekregen. Het idee is wetenschappelijk, diergeneeskundig en praktisch getoetst en geëvolueerd tot een bruikbaar hulpmiddel op varkensbedrijven.