PRRS virus blijft een belangrijk virus om aan te pakken op zowel zeugenbedrijven als vleesvarkensbedrijven. Een totaal-aanpak is belangrijk om succes te hebben. Een enting van zeugen en/of biggen kan hierbij helpen. Bij het beslissen om wel of niet te gaan vaccineren heb je de keus uit een levend of een dood vaccin. Wanneer gebruik je nu een levend vaccin en wanneer is het beter een dood vaccin in te zetten? Over het algemeen geldt dat het gebruik van een levend vaccin een betere afweer geeft omdat dan de celgebonden immuniteit beter gestimuleerd wordt. Er zijn echter een aantal situaties waarbij de inzet van een levend vaccin niet verstandig is: een zeugenpopulatie die nog geen contact heeft gehad met veld- of vaccinvirus, een zeugen- of biggenpopulatie waar het veldvirus actief aan het rondgaan is (zieke varkens/acute problemen tgv PRRS virus). In deze gevallen is het beter eerst een dood vaccin in te zetten. Het combineren van een levend en een dood vaccin kan in sommige situaties ook een uitkomst zijn. Hierbij geef je de zeugen voor het afbiggen nog een boost met een dood vaccin om de hoeveelheid antistoffen in de biest extra te verhogen. Dit kan zinvol zijn bij vroege PRRS infecties bij de biggen. Kortom het bepalen van het soort vaccin en het vaccinatieschema is echt maatwerk. Overleg met je eigen dierenarts wat de beste keus is voor je bedrijf. Als het bij de buurman goed werkt hoeft het niet zo te zijn dat dit bij jou ook het geval is.

Wist u dat:

  • Selectie op verhoogde resistentie tegen PRRS mogelijk is. Varkens met het gunstige WUR-genotype zijn resistenter tegen PRRS als gevolg van lagere virusbelasting en hogere daggroei na blootstelling aan het PRRS virus.
  • PRRS virus zich makkelijk aan grotere partikels kan hechten en zich via de lucht kan verspreiden binnen varkensbedrijven en tussen varkensbedrijven.
  • PRRS virus een RNA virus is en dat dit de reden is dat het virus zo snel en vaak veranderd (antigenic shift en drift).
  • Nieuwe technologieën zoals RNA partikel vaccins (bedrijfsspecifi ek) een antwoord kunnen gaan bieden op virale problemen met snel muterende virussen zoals griep, PRRS en rotavirus.
  • PRRS virus wereldwijd voorkomt.
  • Regionale PRRS virus-eradicatieprogramma’s wereldwijd steeds meer toegepast worden.
  • De klinische verschijnselen tegenwoordig steeds vaker bijna chronisch zijn en het klassieke beeld van blauwe oren en een blauwe kling steeds minder gezien wordt.

Meer weten?

www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/prrs
www.prrs.com/nl/beheersing/5-step-process4/theapproach-prrs-control
www.my-msd-animal-health.nl/varken/varkensziekten/prrs