Onze varkensarts Valentijn Thuring heeft samen met Martijn Steenaert (Boehringer Ingelheim) dit geconcludeerd na een uitgebreide analyse van de produktieresultaten van ruim 17000 vleesvarkens die op één bedrijf gevolgd werden.

Op dit bedrijf was een gecombineerd luchtwegprobleem van APP en PRRS. Het bleek dat als er op het juiste moment gevaccineerd werd tegen PRRS, de gelteninstroom correct verliep en de biggenstal op een verstandige manier bevolkt werd de vleesvarkens duidelijk beter gingen presteren. Zo groeiden de varkens zo’n 40 gram harder en daalde de voerconversie met 0,09 punt. Toen alle goede maatregelen door omstandigheden gestopt werden steeg meteen de uitval met bijna 1%, en was de groei weer op het oude lagere niveau terug. Lees het hele (Engelse) artikel in onze kennisbank.

Deze resultaten zijn onlangs op twee internationale varkensartsen congressen gepresenteerd.