Het aantal met Afrikaanse Varkenspest besmette wilde zwijnen in het besmette gebied van Etalle, in de provincie Luxemburg, is inmiddels opgelopen tot meer dan 180 dieren. Buiten dit gebied zijn tot op heden geen besmette wilde varkens aangetroffen in België. Ook zijn er geen besmette gehouden varkens aangetroffen in of buiten dit gebied in België. Het is wel zaak heel scherp te blijven op de externe biosecurity op jullie bedrijven om insleep te voorkomen want de dreiging is er nog steeds.