Huidige stand van zaken in een notendop….

Afrikaanse varkenspest (AVP) komt sinds 2014 voor in Europa en is actief in de Baltische staten, Oekraïne, Tsjechië, Roemenië, Polen, Hongarije, Rusland, Moldavië, Italië en China. Nederland is sinds 1986 vrij. Op 13 september 2018 is in België in de deelstaat Luxemburg AVP geconstateerd bij wilde zwijnen. Een mogelijke verklaring voor deze besmetting is menselijk handelen geweest.

AVP is een virus dat moeilijk af te doden is. Hoge temperaturen en sommige desinfectantia kunnen AVP doden. AVP kan in de omgeving lang overleven, zoals in mest 11 dagen, in bloed 18 maanden bij 4 graden, in de grond 1 maand, in vlees 15 weken bij 4 graden, in gezouten ham 1 jaar.

De verspreiding kan door direct of indirect contact tot stand komen. Direct contact is tussen een onbesmet en besmet dier (wilde zwijnen), indirect contact is door menselijk handelen zoals internationaal transport. Verder zijn het voeren van swill (besmet varkensvlees), het achterlaten van materiaal van afgeschoten wilde zwijnen een risico. Mensen zelf zullen na inachtname van de gewone lichamelijke hygiëne na 48 uur zeker niet meer besmettelijk zijn.

De preventieve maatregelen zijn er op berust dat er geen verdere verspreiding meer kan plaatsvinden. Dat betekent voor de veehouder dat hij de adviezen kan opvolgen zoals ze in België doen: www.varkensartsen.nl/pdf/u-gent.pdf

Verder moeten we er zorg voor dragen dat het personeel geen vleesproducten meeneemt uit besmet gebieden, zie folder POV. Jagers moeten materialen en kleding reinigen en desinfecteren als zij in contact zijn geweest met wilde zwijnen. Tenslotte moeten vervoersmiddelen uit besmette gebieden verplicht een tweede reiniging en desinfectie ondergaan.

De incubatietijd is tussen de 2 en 20 dagen, maar als veehouder is het mogelijk dat u de infectie pas na 4 weken ontdekt gezien het trage verloop. Het virus is al na 1 dag in het bloed aanwezig en antilichamen zijn na 7-12 dagen aan te tonen in het bloed.

De verschijnselen bestaan uit:
• Koorts 40.5-42 graden
• Sloom • Niet vreten
• Braken en diarree
• Roodverkleuring aan de huid
• Abortus en een hoog sterftecijfer. Onderscheid met Klassieke Varkenspest is op basis van verschijnselen niet mogelijk.

Voor meer info en foto’s: www.varkensartsen.nl/pdf/signs.pdf op onze website. De detectie is mogelijk via bloedonderzoek zoals een PCR of antilichamen, maar ook via sectie. Er is geen therapie voor varkenspest. Alhoewel er wel geld beschikbaar is gesteld voor een vaccin is deze niet voorhanden. Volgens de Richtlijn 2002/60/EG van 27 juni 2002 is Stamping Out aangewezen.

Het Beleidsdraaiboek KVP/AVP zegt dat bij een uitbraak alle bedrijven binnen 1 km worden geruimd. De veehouder moet zorgen dat hij voor 72 uur voorraad heeft. Verder moet er een noodopvang zijn voor 6 weken, er moet worden gerantsoeneerd en de veehouder moet zorgen voor voldoende hygiëne.

AVP is bestrijdingsplichtig en aangifteplichtig voor veehouder ,dierenarts en laboratorium. Het telefoonnummer van het Meldpunt Dierziekten is 045-5463188.

Stand van zaken is dat op dit moment 67 bedrijven in België die onder toezicht stonden vrij gegeven zijn van de verdenking AVP. Er is ook een preventieteam opgericht bestaande uit leden van de KNMvD, POV, COV en Vee en Logistiek. Verder is er overleg met Provincie, immers deze maakt het beleid inzake aanpak wilde zwijnen. Vee en logistiek heeft een beperkt aantal R&O plaatsen aangewezen voor vrachtauto’s afkomstig uit risicogebieden. Tenslotte is er brief gestuurd aan de Minister vanuit POV en COV op 19 september met de mededeling dat de sector zich zorgen maakt.

Wat kunt u zelf doen?
Op dit moment is er nog geen Afrikaanse Varkenspest in ons land gevonden. Toch is het belangrijk om nu alvast goed na te denken over de zwakke plekken in de bioveiligheid op uw bedrijf. Uiteraard kunnen we u hierbij helpen en een op-maat-advies maken. Deze maatregelen zijn uiteraard ALTIJD nuttig! Ook andere ziektes kunt u hiermee buiten de deur houden.

Check in ieder geval de volgende zaken:
Wie komt er allemaal bij u in de stal? Zijn er jagers tussen die mogelijk contact hebben met wilde zwijnen. Bent u duidelijk tegen bezoekers hoe u wil dat ze zich douchen, omkleden etc? Hoe gaan ze om met materialen?

Wie en wat komt er allemaal rond uw stal? Loopt u ook over deze routes met uw stalschoeisel? Komen hier ook uw eigen varkens? Kijk eens goed hoe het gaat met kadavers ophalen, mesttransport en varkenstransport. Komt er wel eens een big of varken terug uit de wagen: oei!

Is er grote kans dat er wel eens wilde zwijnen rond uw bedrijf lopen? Scherm het erf af! Denk na over goed hekwerk en bv een wildrooster.

Onthoud: paniek is niet nodig, gezond boerenverstand wél!

Wat mag u van ons verwachten?
• Wij zullen uiteraard onze hygieneprotocollen blijven uitvoeren die nog uit de PED-tijd komen. Dat wil zeggen: onze overschoenen en hygienepakketten. Op de bedrijven waar we douchen blijven we dit uiteraard doen.
• We zullen alert blijven op nieuwe ontwikkelingen.
• We zullen alert blijven op zieke dieren in uw stal.
• Bij koppelkuren die ingesteld worden zullen we standaard 6 bloedmonsters afnemen ter uitsluiting van KVP en AVP.
• We blijven met andere erf-betreders in gesprek om samen het belang van bioveiligheid te blijven onderstrepen.
• We zullen altijd open blijven staan voor uw vragen en opmerkingen. Deze zijn altijd welkom