Naar aanleiding van de PED uitbraak die er geweest is en ook naar aanleiding van de AVP dreiging zijn op de meeste bedrijven de puntjes op de i gezet wat betreft de externe biosecurity. De interne biosecurity moeten we echter ook niet uit het oog verliezen. Naast looplijnen, schone kleding en laarzen, schone afdelingenen gangen, all-in all out etcetera, is de bewaring en de manier van gebruik van medicatie en vaccins erg belangrijk. Controleert u regelmatig de temperatuur en de inhoud van de koelkast waar de medicijnen/vaccins bewaart worden? Is er verschil in temperatuur voor of achterin de koelkast? Hoe zit het met de houdbaarheidsdata van de medicijnen die buiten de koelkast bewaart worden? Hoe lang blijven aangeprikte fl esjes staan? Is uw injectiemateriaal schoon? Gebruikt u schone en scherpe naalden? Vervangt u de naald wel voldoende? Deze en andere zaken bepalen voor een groot deel het effect van uw behandelingen/vaccinaties. Zorg dat u hier netjes mee omgaat en de investering in de middelen niet voor niks is door een onjuiste werkwijze en/of bewaring. Overleg bij twijfel met uw dierenarts.