• Het laten nemen van tracheobroncheale swabs een ideale methode is om een mycoplasma infectie (in de geltenopfok) aan te tonen, ook bij een lage infectiedruk
  • Extra enten van gelten tegen Mycoplasma hyopneumoniae voor insemineren/inzetten effectief is om de infectiedruk op bedrijven onder controle te houden
  • Gebruik van geluidsapparatuur voor het waarnemen van hoest in de stal eventuele problemen 3 tot 5 dgn eerder in beeld kan brengen dan bij alleen de normale observatie door de varkenshouder/ personeel
  • PRRS virus onder bepaalde omstandigheden tot wel 3 weken kan overleven op besmet materiaal (bijvoorbeeld naalden). Door te enten met nietschoon materiaal kun je het virus dus snel verspreiden over je dieren/je bedrijf
  • Biggen lichter dan 1.13kg bij geboorte zelfs bij voldoende biestopname een signifi cant lagere overlevingskans hebben dan hun zwaardere toomgenoten. Breng voor jezelf de gewichten eens in beeld en neem actie als er veel te lichte biggen geboren worden
  • Urineweginfecties een bepalende rol kunnen spelen bij het risico op doodgeboorte. Verbeteren van de waterkwaliteit en wateropname geeft een betere urinewegkwaliteit en hierdoor kunnen de productieresultaten sterk verbeterd worden. Regelmatig controleren van de waterafgifte en de kwaliteit bij zowel zeugen als biggen als vleesvarkens is essentieel om kristallurie te voorkomen.