Sinds kort hebben we als coöperatie de beschikking over een rookmachine, waarmee we klimaatmetingen kunnen doen. Met rook kunnen we zichtbaar maken hoe de lucht zich door de stal beweegt. Als u weet hoe de lucht zich beweegt, kunt u gerichte maatregelen treffen om het stalklimaat te verbeteren. Laat het uw dierenarts weten als u interesse heeft in het laten uitvoeren van een meting!