Sinds januari loopt Karin Kreuger haar coschappen bij onze praktijk. Karin zit in de eindfase van haar studie en heeft aangegeven zich verder te willen verdiepen in de varkenshouderij. Om die reden heeft u haar mogelijk al ontmoet tijdens een bedrijfsbezoek of gaat u haar nog ontmoeten. Daarnaast heeft ze een interessant artikel geschreven over E. coli-problematiek bij gespeende biggen, dat u in deze nieuwsbrief kunt lezen.