Diarree bij vleesvarkens, zeker vlak na opleg, is een aandoening die we de laatste tijd vaker zijn tegenkomen (o.a. Brachyspira of Pia). Als er een juiste diagnose gesteld is, kan direct de juiste actie ondernomen worden. Daarom is het belangrijk meteen goede diagnostiek uit te voeren, zodat de oorzaak snel achterhaald wordt.

Laat uw dierenarts mestmonsters nemen en stuur eventueel in overleg ook een aantal dieren in acute fase op voor sectie. Daarnaast is het belangrijk onmiddellijk extra hygiënemaatregelen te nemen om te voorkomen dat de diarree zich verspreidt naar andere afdelingen/leeftijdsgroepen. Denk hierbij aan aparte laarzen/overalls, goede reiniging/desinfectie van laarzen als je in hokken bent geweest, ontsmettingsbakken per stal/afdeling, schone en gedesinfecteerde gangen als er dieren gebracht of gehaald zijn, ongediertebestrijding (vergeet de vliegen niet), voorkomen dat mest boven de roosters komt, geen dieren mengen et cetera. Het belangrijkst is dat er een goede scheiding is tussen de zieke en de niet-zieke dieren; hoe dit het meest efficiënt gedaan kan worden zal per situatie en per bedrijf kunnen verschillen. Zorg ook dat een afdeling waar varkens met diarree hebben gezeten goed gereinigd en gedesinfecteerd wordt met de juiste middelen en de juiste concentraties. Laat de afdeling ook goed drogen voordat er nieuwe biggen opgelegd worden. Spreek het door met de dierenarts.

Klik hier voor meer informatie over de belangrijkste veroorzakers van diarree bij vleesvarkens.