De afgelopen maanden zagen we met enige regelmaat griepverschijnselen bij gespeende biggen en vleesvarkens. In andere jaren werden in de zomerperiode juist minder griepverschijnselen gezien.

Op een aantal bedrijven is het griepvirus ook daadwerkelijk aangetroffen na het nemen van neusswabs. Als het griepvirus aangetoond wordt, kan dit virus verder getypeerd worden om erachter te komen welk griepvirus voor de problemen zorgt. Steeds vaker wordt in Nederland namelijk de pandemische variant van het virus aangetroffen, die een iets andere aanpak vraagt dan de ‘klassieke’ stammen van het griepvirus. Bij de diagnostiek van griep is het belangrijk dat de monstername plaatsvindt op het moment dat de virusuitscheiding het hoogst is. De uitscheiding van het virus begint al voordat er klinische verschijnselen waargenomen worden en neemt al snel na begin van de verschijnselen weer af. Om die reden is het belangrijk om zo snel mogelijk na het optreden van klinische verschijnselen monsters te nemen om het virus aan te kunnen tonen en te typeren. Neem dus snel contact op met uw dierenarts als u monsters wilt laten nemen voor diagnostisch onderzoek.

Lees hier meer over de verschillende types influenza die in Nederland voorkomen en de aanpak ervan.