Sinds enige tijd hebben we als praktijk de beschikking over klimaatsensoren die in de stal gehangen kunnen worden om gedurende langere tijd de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie (koolstofdioxide) te meten. Dit levert interessante informatie op over het verloop van deze getallen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld ’s nachts als het buiten afkoelt na een warme dag. Of wat is het effect van nevelkoeling op warme dagen die we ook deze zomer weer gehad hebben? Daarnaast hebben we de beschikking over een rookmachine om zichtbaar te maken hoe de lucht zich door de stal verdeelt. Heeft u interesse in onze klimaatmetingen? Laat het weten aan uw bedrijfsdierenarts!