De dreiging van Afrikaanse varkenspest blijft serieus! Hoewel de situatie in België inmiddels rustig lijkt, rukt de ziekte vanuit het oosten op richting Duitsland. In het afgelopen najaar heeft Rik Borgerink een aantal parkeerplaatsen in het oosten van het land gecontroleerd op kritische punten met betrekking op verspreiding van Afrikaan se varkenspest. Hierbij werd onder andere gekeken naar de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen door wilde zwijnen (hekwerk), de hoeveelheid afvalbakken, de hoeveelheid zwerfafval etc. Uit de inspecties bleek dat er op deze parkeerplaatsen nog wel wat te verbeteren valt met betrekking tot het opruimen van zwerfafval. De inspecties vonden plaats in het kader van een project van COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector) en de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde).