Uit een onderzoek van CEVA is gebleken dat gemiddeld 10 procent van de biggen op een aantal Nederlandse bedrijven bloedarmoede heeft. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een ijzerinjectie er altijd voor zorgt dat biggen voldoende ijzer binnen krijgen. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder andere: welk type ijzer gebruikt wordt, dosering, toedieningswijze, leeftijd bij toediening etc. Als Coöperatie hebben wij de beschikking over een meetapparaat om Hb-gehalten te meten om zo de ijzervoorziening te controleren. Lees hier meer over dit onderzoek.