De laatste maanden hebben we op zowel vermeerderings- als vleesvarkensbedrijven uitbraken gezien van PRRS en/of influenza. Het klinische beeld dat hierbij gezien werd, varieerde behoorlijk en wees niet direct naar één bepaalde ziekteverwekker. Na het verzamelen van materiaal voor diagnostiek bleek in een aantal gevallen een combinatie van ziekteverwekkers voor problemen te zorgen. Dit onderstreept het belang van goede diagnostiek om te achterhalen welke kiem(en) de problemen veroorzaken. Immers, alleen als bekend is wat de oorzaak is, kan er gericht actie ondernomen worden om dieren op de juiste wijze te behandelen en preventieve acties te ondernemen om problemen in de toekomst te voorkomen.