In november heeft de Coöperatie samen met Topigs Norsvin een avond verzorgd voor een aantal subfokkers. Karien Koenders en Valentijn Thuring zijn samen nader ingegaan op het belang van quarantaine, vaccinatieschema’s en interpretatie van bloeduitslagen. De algehele conclusie van de avond was dat om een bloeduitslag goed te interpreteren je de bedrijfssituatie, het vaccinatieschema samen met de gebruikte merken vaccins goed zult moeten kennen om juiste uitspraken te kunnen doen om tot een goede advisering te kunnen komen.