Vorig jaar kregen we een aantal keren de opmerking dat het BGP en BBP niet geüpload was in InfoVarken. Dit ging om een nieuw voorschrift in het reglement van IKB varken. Vanaf dit jaar worden er sancties verbonden aan het ontbreken van een digitale versie van het BGP en BBP in InfoVarken. Om dit te voorkomen kunt u zelf een ingescand exemplaar van het BGP en BBP uploaden in InfoVarken. Op verzoek kunnen wij dit voor u doen. Voordat dit mogelijk is, dient u aan de bedrijfsdierenarts een machtiging te geven om deze bestanden te uploaden. Dit kunt u doen door na inloggen bij InfoVarken in ‘MijnPortaal’ de juiste machtigingen aan te vinken.