Vanwege Europese richtlijnen met betrekking tot het beleid rondom het couperen van staarten, moet er voor elk bedrijf een risicobeoordeling gemaakt worden met betrekking tot staartbijten. In Nederland is daarom een welzijnscheck ontwikkeld. Deze check bestaat uit een vragenlijst met diergebonden en niet-diergebonden indicatoren. Er zijn drie versies van de welzijnscheck: voor zuigende biggen, voor gespeende biggen en voor vleesvarkens. In de loop van dit jaar zal bekend worden wanneer de welzijnscheck uitgevoerd moet zijn. Het advies van POV is om de check samen met de dierenarts en voervoorlichter in te vullen voor een optimaal resultaat.

Meer informatie over de welzijnscheck is te vinden op www.vitalevarkenshouderij.nl