Sinds kort hebben we de beschikking over Healthy Climate Monitors, apparatuur om stalklimaat te meten en diergedrag inzichtelijk te maken. De Healthy Climate Monitor meet onder andere CO2, temperatuur, ammoniak, luchtvochtigheid en fijnstof. Daarnaast is de monitor uitgerust met camera én warmtebeeldcamera waarmee bijvoorbeeld liggedrag in beeld gebracht kan worden. Op de afbeelding is te zien wat voor inzicht dit geeft. Op dit bedrijf was er al lange tijd een probleem met hokbevuiling. Door het liggedrag van de dieren te bekijken met de Healthy Climate monitor, werd geconstateerd dat de dieren continue op de verkeerde plek lagen. De oorzaak hiervan bleek een verkeerd afgestelde vloerverwarming te zijn. Interesse in de Healthy Climate Monitor voor uw bedrijf? Vraag ernaar bij uw varkensarts!