12 oktober jongstleden is onze collega Bas Kolpa overleden. Hij werkte sinds een jaar achter de schermen met ons samen vanuit zijn praktijk ULP. Wij herinneren
hem als een betrokken en gedreven varkensarts die ons inspireerde in ons werk. Bij complexe gezondheidsproblematiek herinnerde hij ons er altijd “vriendelijk” aan om vanuit de basis na te denken. We gaan hem missen en hebben zijn naaste collega’s en familie veel sterkte gewenst.