Onze collega Frans is sinds kort voorzitter van het Cluster Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.
Als organisatie dragen we ook op deze manier graag bij aan de belangenbehartiging van onze sector.

Meer informatie>