Zoals al regelmatig in de vakbladen is aangekondigd, heeft de Coalitie Vitale Varkenshouderij een project opgestart om de Nederlandse varkenshouderij vrij te maken van PRRS virus. In het kader van dit project zijn voorlopergroepen opgestart waarin ervaringen worden verzameld over de manieren waarop dit zou kunnen. Als praktijk doen wij ook mee met 7 bedrijven waar we de situatie qua PRRS in beeld gaan brengen en een plan van aanpak gaan maken om PRRS onder controle te krijgen op deze bedrijven.