Harbrinkhoek – Ongecoupeerde staarten en agressiviteit vraagt samenwerking. Lees in onderstaande artikel de visie van onze collega Valentijn Thuring en het vrij te gebruiken agressie-protocol van Coöperatie VARKENSARTSEN.

Het is een goed streven om de ingreep van couperen op termijn achterwege te laten. Op dit moment is dat voor de meeste varkensbedrijven nog een onverantwoorde beslissing. Een deel van de speenbiggen en vleesvarkens toont nog teveel agressief gedrag.

De béste stalomstandigheden, zo min mogelijk ziekte en de juiste rantsoensamenstelling voorkomen veel ellende maar nog niet helemaal. Hopelijk kan het fokken op varkens die socialer en minder agressief met elkaar omgaan de komende jaren ook nog wat bijdragen aan een verantwoord coupeerverbod. De varkenshouders die hier mee aan de slag gaan verdienen een steuntje in de rug en enige marktbescherming.

Dat betekent dat ieder een steentje bijdraagt in het oplossen van de puzzel..
Wij dragen ons steentje dagelijks bij met adviezen over de beste omstandigheden om varkens te houden. Denk aan ziektepreventie, hokinrichting, klimaatcontrole, overleg met voeradviseur etc. etc.. Daarnaast is ons agressiviteitsprotocol beschikbaar voor iedereen. Een handige check voor varkenshouders en hun medewerkers om niets over het hoofd te zien!

Stoppen met couperen: uiteindelijk niet omdat het moet, maar omdat het góed en verantwoord is! Samenwerking is en blijft nodig om te zorgen dat dit mogelijk wordt.

Download agressieprotocol