Zoals elk jaargetijde het weer verandert, verandert ook de invloed van het buitenklimaat op uw stal. De wind, de luchtdruk, de luchtvochtigheid en de temperatuur buiten wisselen sterk in het voorjaar.

In de stal wordt hiervan alleen de temperatuur, en soms ook de luchtdruk, gemeten. En de belangrijkste opdracht aan de ventilatie computers is om de temperatuur zo stabiel mogelijk te houden.

Tijdens koude nachten: ventilatie gaat naar minimum.
Check: staat het minimum ingesteld op 3 m3/big/uur?
.. en voor vleesvarkens: 8 m3/vleesvarken/uur? (5 -50 dagen na opleg)

Tijdens warme dagen: ventilatie gaat naar maximum.
Check: staat het maximum al ingesteld op 80 m3 /vleesvarken/uur? (vanaf dag 50)
.. en staan de inlaat openingen dan ook verder open, op zomerstand?

De luchtsnelheid, luchtvochtigheid, CO2 en ammoniak gehaltes wisselen sterk door deze grote verschillen in ventilatie. Dat heeft ook effect op de gezondheid en het gedrag van uw varkens.

Wilt u meer weten en meten? Samen met één van onze varkensartsen kunt u meten en meekijken in uw stal met onze Healthy Climate Monitors.

Kijk voor nog meer tips op de website van de POV!