Zorgdieren: een kreupele big, een vleesvarken met een tik in het lijf of een aantal roetbiggen in een hok. Maar ook een big met een geboortegewicht ruim onder de 800 gram…

Iedereen heeft wel de ervaring hoe dit aangepakt moet worden en welke behandeling kans van slagen zou kunnen hebben. Maar ook: wanneer het starten van een behandeling zinloos is en het lijden alleen maar onnodig rekt. Hoe regel je dat als je met meer mensen werkt? Of als er nét een nieuwe medewerker voor bijvoorbeeld de kraamstal ingewerkt moet gaan worden? Of als je jezelf wilt checken om tunnelvisie te voorkomen.

De beslisondersteuners euthanasie op het varkensbedrijf helpen bij het overdragen van je kennis en het scherp blijven op de werkwijzen. Daarnaast voorkomt het onnodig lijden en het missen van kansen op genezing. De beslisondersteuner is een beslisboom die ervoor zorgt dat keuzes om te gaan behandelen, wisselen van behandeling en het stoppen van behandeling zo goed mogelijk worden gemaakt. Het is een kapstok om met elkaar te bespreken hoe je hier in de stal om wilt gaan met als doel om varkens zo goed mogelijk weer in de groene (gezonde) zone te krijgen en niet onnodig lang in de gele (behandel) zone te houden.

Hoe weet je nu of je op de goede weg bent? Gebruik eens voor een paar afdelingen onze eenvoudige afdelings-behandelkaart en turf het aantal geslaagde en niet geslaagde behandelingen… Ga in gesprek met je varkensarts en beoordeel samen deze kaart. Ga het gesprek aan als voor een bepaalde aandoening de behandelingen niet goed aanslaan. Klopt de diagnose wel? Kan er beter een ander soort behandeling ingezet gaan worden, of is een behandeling van een bepaalde aandoening bij voorbaat al gedoemd om te mislukken.

Kijk voor meerdere beslisondersteuners en in verschillende talen op: https://www.uu.nl/onderzoek/centre-for-sustainable-animal-stewardship/dit-doen-wij/dieren-het-levenseinde/beslisondersteuners

Behandelkaart