In een van onze vorige nieuwsbrieven hebben we getracht uit te leggen wat Afrikaanse varkenspest (AVP) inhoudt. Hierin stond beschreven wat u van ons kunt verwachten. Naast onze hygiëneprotocollen en alertheid, zullen we alert blijven op nieuwe ontwikkelingen.

Onthoud: paniek is niet nodig, gezond boerenverstand wél!

Afrikaanse varkenspest in het kort 

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijk virusziekte bij varkens en andere varkensachtigen, zoals het boszwijn en rattenzwijnen. Voor de mens is het virus ongevaarlijk en dus geen zoönose.

AVP-virus kan enkele dagen in de omgeving overleven. In vlees of bloed kan het overleven tot weken/maanden zo niet een jaar. In gedroogde hammen kan het virus tot 5 maanden infectieus/besmettelijk blijven en in bevroren vlees zelfs jaren.

Gelukkig is het virus goed gevoelig voor de meeste desinfectiemiddelen en kan het onschadelijk gemaakt worden middels een hitte behandeling.

Verspreiding van het AVP-virus kan via verschillende routes (zie afbeelding 1): direct contact, besmet voer, kadavers wilde zwijnen, besmet materiaal en teken.

Onze gehouden varkens krijgen ernstige ziekteverschijnselen met variërende sterftecijfers (30-100%). Varkens die het AVP-virus meemaken en een acute fase overleven kunnen herstellen, maar wel lang drager blijven, tot wel enkele maanden.

Hoe varkens en wilde zwijnen besmet kunnen raken met AVP.

 

Nieuwe ontwikkelingen
Begin december heeft er een gezamenlijk bezoek plaats gevonden tussen varkensartsen van de Coöperatie Varkensartsen, de GD, WBVR en de NVWA. Tijdens dit bezoek is o.a. het draaiboek voor Afrikaanse varkenspest doorgenomen en verdere gang van zaken omtrent een AVP uitbraak.

De afgelopen periode hebben samenwerkende organisaties, waaronder LNV en NVWA, draaiboek voor AVP geüpdatet. Deze nieuwsbrief is te kort om het hele draaiboek door te nemen, maar hieronder een korte samenvatting volgens de dan geldende verordeningen 2020/687 en 2023/594.

Mocht er ergens in Nederland een positieve besmetting plaats vinden met AVP-virus dan stelt LNV de volgende maatregelen direct in:

  • Standstill (vervoersverbod voor alle evenhoevigen in heel NL gedurende 72 uur)
  • Een beschermings- (3 km) en bewakingszone (10 km)
  • Deze zones gelden tot (ten minste) 30 dagen.

Verdere verboden op activiteiten met betrekking tot dieren en producten in verband met AVP kunt u in onderstaande afbeelding zien.

 

Wat kunt u zelf doen?
Op dit moment is er nog geen AVP in ons land gevonden. Toch is het belangrijk om nu alvast goed na te denken over de zwakke plekken in de bio-veiligheid op uw bedrijf. Uiteraard kunnen we u hierbij helpen en een op-maat-advies maken. Deze maatregelen zijn uiteraard ALTIJD nuttig! Ook andere ziektes kunt u hiermee buiten de deur houden.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Wij zullen uiteraard onze hygiëneprotocollen blijven uitvoeren die nog uit de PED-tijd komen. Dat wil zeggen: onze overschoenen en hygiënepakketten. Op de bedrijven waar we douchen blijven we dit uiteraard doen.
  • We zullen alert blijven op nieuwe ontwikkelingen.
  • We zullen alert blijven op zieke dieren in uw stal.
  • Bij koppelkuren die ingesteld worden zullen we standaard 6 bloedmonsters afnemen ter uitsluiting van KVP en AVP.
  • We blijven met andere erf-betreders in gesprek om samen het belang van bio-veiligheid te blijven benadrukken.
  • We zullen altijd open blijven staan voor uw vragen en opmerkingen.