In de nieuwsbrief van Oktober/November 2016 werd een korte introductie gegeven op Pascalle Evers en haar onderzoek over de mogelijkheid om middels thermografie ziekten ofwel aandoeningen in een vroeg stadium te kunnen diagnosticeren. Inmiddels is dit project afgerond en zijn de resultaten hiervan bekend.

 

oor mijn afstudeeronderzoek aan de Wageningen Universiteit heb ik mij, in samenwerking met VKON en een varkenshouder, gericht op thermografie in de varkenssector. Thermografie is een non-invasieve methode waarmee de oppervlakte temperatuur van in dit geval de huid van varkens gemeten kan worden. Het doel van het onderzoek was om de bruikbaarheid van thermografie onder praktijk omstandigheden te testen, en eventuele problemen/afwijkingen aan een big in een vroegtijdig stadium op te sporen. Voor het onderzoek hebben we twee groepen van elk 12 gespeende biggen een maand lang gevolgd. De biggen werden niet aangeraakt of verplaatst voor het onderzoek. Iedere dag werden er per big vier foto’s gemaakt, van de bovenkant, de linker- en rechterzijkant en van de kop. De omgevingstemperatuur en de oppervlakte temperatuur van de huid werden dagelijks bijgehouden, en eventuele bijzonderheden aan het varken en/of zijn omgeving werden genoteerd.

We hebben een aantal interessante waarnemingen gedaan tijdens het onderzoek. In beide groepen lieten de biggen die als eerst gemeten werden de laagste temperaturen zien. De temperaturen van de andere biggen, die later gemeten werden, waren allemaal hoger. Daarnaast vertoonden de biggen iedere ochtend een korte schrikreactie (acute stress) bij het binnenlopen van de afdeling. Waarschijnlijk staan deze waarnemingen in verband met elkaar. Zo’n schrikreactie/acute stress zorgt ervoor dat het bloed uit de huid wegstroomt en naar de interne organen getransporteerd wordt. Hierdoor zal de oppervlakte temperatuur van de huid dalen. Als de rust terug is in de stal zal het bloed weer terug stromen naar de huid en de oppervlakte temperatuur weer snel normaal zijn/hoger worden. Dit toont aan dat de camera erg gevoelig is en verschillen in temperatuur goed waar kan nemen.

Verder hebben we ook een Staphylococcus Hyicus infectie in beeld kunnen brengen. De infectie zat op de linker schouder van één van de biggen. De temperatuur van het schouderoppervlak steeg drie dagen vóór de zichtbare symptomen, met 0.9 °C. Dit toont de eventueel “voorspellende” waarde van de techniek aan. Ondanks dat het een veelbelovend resultaat is zal het nog wel bij meer varkens aangetoond moeten worden voordat er een betrouwbare conclusie getrokken kan worden inzake specificiteit en sensitiviteit. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat thermografie weldegelijk mogelijkheden biedt om de gezondheid van biggen in kaart te brengen en vroegtijdig afwijkingen te constateren. Er is echter nog wel extra onderzoek nodig om de techniek betrouwbaar en toepasbaar te maken in de praktijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat de techniek geautomatiseerd wordt, want handmatig foto’s maken is erg lastig en tijdrovend. Als camera’s geïnstalleerd kunnen worden in de stallen en de varkenshouder automatisch een signaal krijgt als er bij één van de varkens een afwijkende temperatuur geconstateerd wordt, dan is er met minimale inspanning veel extra informatie te verkrijgen.