De bacterie Actinobacillus Pleuropneumonia (APP) veroorzaakt een met borstvliesontsteking gepaard gaande eenzijdige longontsteking. Dit uit zich voornamelijk bij vleesvarkens en in mindere mate bij biggen, gelten en zeugen. We maken hierbij onderscheid in een acuut, chronisch of subklinisch verloop.

 

De bacterie Actinobacillus Pleuropneumonia (APP) produceert toxinen, welke de longblaasjes aantasten en daarmee de typische kenmerken als benauwdheid en bloed uit de neus bij sterfte veroorzaken.

De acute vorm van APP geeft plots zieke dieren, waarbij moeizaam ademhalen, in hondenzit zitten en hoge koorts erg typisch zijn. De chronische variant geeft hoest gecombineerd met suboptimale voederconversie en groei met typische longafwijkingen aan de slachtlijn. In het geval van de subklinische vorm zijn de dieren gezond, maar drager van APP. Onder invloed van stress, een suboptimaal klimaat of andere factoren kan APP dan alsnog de kop op steken in acute dan wel chronische vorm. Soms worden zelfs plots dode dieren gevonden, waaraan geen verschijnselen
gezien zijn.

Uit onderzoek blijkt dat pleuritis van invloed is op de groei, waarbij deze tot 50 gram per dag verlaagd kan zijn. De economische schade wordt geschat op € 3,15 per aangetast dier, extra kosten aan arbeid en medicatie nog niet meegerekend. Voorkomen lijkt dus beter dan genezen.

Aanvoer van dieren, valkuilen in de bedrijfsvoering op gebied van management, huisvesting, klimaat en voeding en aanwezigheid van andere ziekten zijn risicofactoren, waarbij het voorkomen van APP deels gestoeld is op deze aspecten. Indien de infectiedruk te hoog blijft, is vaccineren een optie. Hierbij is er keuze tussen afgedode bacterie bevattende vaccins, toxinen bevattende vaccins en vaccins die samengesteld zijn uit een combi van beiden.

Meer informatie?
https://www.veehouderenveearts.nl/dierziekten/app/