Sinds 1991 komt het PRRS-virus voor in Nederland. Sindsdien is er veel gedaan om de schade van dit virus te voorkomen en te beperken. Desondanks is het de sector (nog) niet gelukt om PRRS-vrij te worden. Anders dan bijvoorbeeld de ziekte van Aujeszky is het niet mogelijk om het PRRS-virus ‘weg te vaccineren’. Samenwerking tussen alle partijen in de varkenssector is cruciaal om dit virus te bestrijden. Onze varkensartsen zijn ervan overtuigd dat Nederland PRRS-vrij kan worden.

Lees hier een opinieartikel van een van onze dierenartsen.