Voor de interpretatie van testuitslagen is het belangrijk te weten welke factoren kunnen zorgen voor een positieve of negatieve testuitslag. Voor Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) zijn er ELISA testen beschikbaar waarin gekeken wordt naar antistoffen tegen verschillende subtypen van deze bacterie. Wij vroegen ons af wat het effect van vaccinatie tegen APP was op de uitslag van deze testen. Het bleek dat dieren die gevaccineerd werden met Porcilis APP® (MSD Animal Health) gedeeltelijk positief testen in de ELISA testen voor respectievelijk APP type 1-9-11 en type 2 (Biovet). En dat dieren die gevaccineerd werden met Coglapix® (Ceva Santé Animale) positief werden in de type 1-9-11 test. Zie voor details over deze proef bijbehorende poster.

Belangrijk om deze informatie in het achterhoofd te houden bij de interpretatie van laboratoriumuitslagen waarvoor deze testen gebruikt worden!