De bacteriële aandoening APP is ook wel bekend onder de naam Haemophilus. De naam APP is een afkorting voor Actinobacillus PleuroPneumoniae. Het sectiebeeld vertoont donkere bloederige longen, vaak met verkleving aan de borstkas (pleuritis). Vandaar de naam pleuro voor pleuritis en pneumoniae voor longontsteking.

APP is een bekende zogenaamde major pathogeen voor respiratoire aandoeningen. De laatste jaren is er een toename waargenomen op bedrijven. In de fokkerij heeft TopigsNorsvin daarom ook de vaccinatie opgenomen in de opfokfase. Een van de reden dat er een toename is waargenomen is het gevolg van de antibioticareductie, waardoor APP meer de kans heeft gekregen. In Nederland kent men verschillende stammen, waarvan type 1, 2, 9 en 11 het meest voorkomen. Natuurlijk zijn er ook andere stammen, maar deze worden in Nederland niet of nauwelijks gevonden. De stammen kun je grof onderverdelen in pathogene stammen (ziekmakend) en a-pathogene stammen (niet-ziekmakend).

De kliniek is wisselend. We verdelen ze grof in in de volgende stadia.
De zogenaamde peracute vorm, waarbij je vaak zonder kliniek dode varkens vindt. Dat kunnen zowel zeugen, gespeende biggen of vleesvarkens zijn. Let wel, ook biggen in de kraamhokken kunnen APP krijgen! Vervolgens is er de acute vorm, waarbij er wel hoesten aanwezig is. De varkens zijn vaak benauwd en hebben de bek los. In de meest ernstige gevallen is er zelfs bloedverlies uit de bek. De dieren hebben een pompende ademhaling, zijn te slecht om te vreten en blijven vaak op hun gat zitten. Ten slotte is er de chronische vorm, waarbij pleuritis vaak pas
aan de slachtlijn wordt ontdekt.

De diagnostiek kan op verschillende manieren gedaan worden, waarbij sectie de voorkeur heeft. Bij sectie staat onomstotelijk vast wat de oorzaak is. Secties sturen wij in naar de GD. Het Ingrepenbesluit verbiedt secties op het bedrijf te doen, uitgezonderd op de praktijk onder strikte goedkeuring van verantwoordelijke instanties. Als Coöperatie hebben wij daar niet voor gekozen in verband met risico op versleping KVP/AVP. Let wel, APP kan bloedneuzen geven, maar het zien van dode varkens met bloed uit de neus is niet altijd het gevolg van APP! Daarnaast kan er ook serologisch onderzoek gedaan worden, het liefst gepaard om het infectie-moment vast te stellen. Vervolgens kun je dan ook het vaccinatiemoment bepalen! Bij gespeende biggen kunnen we als praktijk een TBS aanbieden/uitvoeren, waarbij we via swabs materiaal uit de voorste luchtwegen halen en laten onderzoeken. Ook is er ook de mogelijkheid om via speekseltouwtjes APP aan te
tonen, afhankelijk van de mate van besmetting en moment van infectie c.q. onderzoek. Ten slotte kunnen de slachtgegevens via het percentage pleuritis een indruk geven voor de aanwezigheid van APP. Let wel, indruk ,want pleuritis kan veroorzaakt worden door APP, maar is niet altijd een gevolg van APP.

De therapie bestaat niet louter uit antibiotica. Als Coöperatie zijn we gefocust op het klimaat. Klimaat is immers een risicofactor voor het optreden van APP. Wij kunnen u ondersteunen met het aanbieden van klimaatsensoren om te bepalen wat de temperatuur, NH3 en RV is naast camerabeelden die het liggedrag van de varkens kunnen laten zien. Vervolgens is het belangrijk om de voergift terug te zetten om de darmbelasting te verminderen. Varkens kunnen op die manier hun afweer optimaliseren op longniveau. Het is niet altijd nodig om antibiotica in te zetten. In de peracute of chronische vorm is het inzetten van ontstekingsmiddelen per injectie of oraal zonder bloedverdunnende eigenschappen mogelijk. Helaas is er vaak wel een behandeling met antibiotica nodig, conform het Formularium Varken. Er zijn echter ook multiresistente APP-stammen bekend, waardoor de correct gekozen therapie kan tegenvallen. Sectie met een gevoeligheidstest kan uitsluitsel geven.

De preventie bestaat uit optimalisatie van het klimaat en onderzoeken of er nog andere primaire oorzaken zijn, waardoor APP als probleem optreedt. Andere primaire oorzaken kunnen virussen zijn, zoals PRRS, Influenza, maar ook mycoplasma kan een oorzaak zijn. Als dit zo is, dan is het zaak dit eerst op te lossen. Tegen APP kan gevaccineerd worden. Omdat het een dood vaccin is moet de vaccinatie geboosterd worden, een aantal weken na de eerste keer. Er zijn verschillende vaccins op de markt. De keuze is maatwerk per bedrijf. Ieder vaccin heeft zijn voors, maar zeker ook zijn nadelen. Overleg dit met uw dierenarts